Iestājoties Biznesa inkubatorā, komersantam tiek noteikta atbalsta intensitāte, kas atkarīga no uzņēmuma vecuma un atrašanās ilguma inkubatorā.
 

Inkubācijas gads Iestājoties inkubatorā, uzņēmuma vecums < 1 gadu Iestājoties inkubatorā, uzņēmuma vecums >1 gadu
1. gads

 līdz 80%

līdz 75%
2. gads

līdz 55%

līdz 50%
3. gads

līdz 35%

līdz 30%

 Minimālie sniedzamie pakalpojumi

 • Telpu noma un apsaimniekošana (aprīkota vai neaprīkota darba vieta (elektrība, gāze, ūdens, sētnieks, apsardze, atkritumu apsaimniekošana));
 • Komunikāciju pakalpojumi (internets, tālrunis, juridiskā adrese);
 • Sekretariāta pakalpojumi;
 • Biznesa vadības (atbalsta) konsultācijas;
 • Pārdošanas un mārketinga konsultācijas (tirgus identificēšana);
 • Juridiskie pakalpojumi;
 • Grāmatvedības pakalpojumi;
 • Sadarbības organizēšana vietējā un starptautiskā līmenī (sadarbības tīklu veidošanas pakalpojumi);
 • Personāla atlases pakalpojumi;
 • Virtuālās inkubācijas pakalpojumi. 

Papildus sniedzamie pakalpojumi

 • Konsultācijas ar jaunu produktu un tehnoloģisko procesu attīstību saistītos jautājumos;
 • Specializētie juridiskie pakalpojumi (eksporta - importa līgumi, intelektuālā īpašuma aizsardzība);
 • Prototipēšana, sertificēšana, konstruēšana;
 • Noteiktu laboratorijas iekārtu izmantošana;
 • Kvalitātes vadības sistēmu izstrāde un ieviešana uzņēmumā;
 • Dažādi granti, sēklas kapitāls u.c;
 • Dizaina konsultācijas, korporatīvā identitāte, poligrāfija, reklāmas pakalpojumi;
 • Apmācības;
 • IT pakalpojumi;
 • Audita / revidenta pakalpojumi;
 • Industriālā dizaina pakalpojumi, jaunu produktu dizaina izstrāde, telpiskā modelēšana;
 • Starptautiskā mārketinga pakalpojumi;
 • Eksporta veicināšana. 

Neatbalstāmie pakalpojumi 

Atbalstāmie un neatbalstāmie IT pakalpojumi