Valsts iestādes un organizācijas
Izglītības un zinātnes ministrija
Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvijas Republikas Patentu valde
Patentu tehniskā bibliotēka

Privātā sektora organizācijas
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Darba devēju konfederācija
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls
Norden: Ziemeļu Ministru padomes birojs Rīgā
Latvijas inovāciju portāls

Tehnoloģiskie parki/ centri
Latvijas Tehnoloģiskais parks Rīgā
Latvijas Tehnoloģiskais centrs
Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks
Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs
Latvijas inovāciju portāls

Inovāciju centri
Inovāciju Rosināšanas centrs
Latvijas Elektrorūpniecības biznesa un inovāciju centrs
Latvijas Universitātes Inovāciju centrs
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs
Rēzeknes augstskolas inovāciju centrs
Rīgas Stradiņu universitātes Medicīnas aparātbūves inovāciju centrs
Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa Inovāciju centrs
Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs
Rīgas Tehniskās universitātes Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs

Biznesa inkubatori
Līvānu Biznesa inkubators
Rēzeknes augstskolas inkubators
Cēsu Biznesa inkubators
Ventspils Augsto tehnoloģiju parka biznesa inkubators
Jelgavas Biznesa inkubators
Valmieras biznesa un inovāciju inkubators
Kurzemes biznesa inkubators
Tukuma biznesa un tehnoloģiju inkubators
Ventspils Digitālā centra biznesa inkubators
Rīgas Inovāciju inkubators

Reģionālās attīstības aģentūras
Vidzemes attīstības aģentūra
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Kurzemes reģiona attīstības aģentūra
Zemgales plānošanas reģions

Sadarbības partneri
Ogres novada dome
Limbažu novada dome
Tukuma novada dome